خرید آنلاین فایل(دانلود تحقیق معماری سلجوقیان)

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با .دانلود تحقیق معماری سلجوقیان./معماری سلجوقیان ,معماری ,سلجوقیان ,ویژگی های معماری/دانلود تحقیق معماری سلجوقیان|40272788|xcq42094792|

سلجوقیان: ساختمان مظهر زیبایی

معماری سلجوقی موقر و نیرومند و دارای ساختاری بغرنج بود. ولی اینهمه نه ناگهانی بودند و نه تصادفی، بلكه تجلی متعالی یك رستاخیز ایرانی بود كه در اوایل سده دهم با سامانیان آغاز شد. این رستاخیز در زمان سلجوقیان به اوج خود سید، چون هرچند ایجاد آثار هنری پس از سده دوازدهم نیز ادامه یافت، الخطاطی مشهود در نیروی خلاق پدیدار گردید. این مساله اغلب وقتی صادق است كه نیروی جنبش یك عصر بزرگ به نهایت می رسد و گرایش به ایجاد بناهای تاریخی و كارهای پهلوانی جای خود را به داستانسرایی و یادآوری گذشتگان می دهد.

زمینه فرهنگی

ایران علاوه بر منابع دایمی خود مقدار زیادی از ثروت اقتصادی و معنوی قلمرو و عباسیان برخوردار بود كه در اواسط سده هشتم در تحت تسلط ایرانیان در بغداد ایجاد شد. انگیزه های خلاق جامعه های متفاوت و غالباً رقیب، پیوسته حیات فرهنگی و تفكر اسلامی را گسترده و تقویت می كرد و محتوی غنی تر و سرمشقهای تازه‌تر زیباشناختی و معنوی فراهم می ساخت. مهمترین آنها تناسب سازی و حفظ فرهنگ یونانی بود. علم و حكمت یونانی، از طریق ترجمه های سازمان یافته با سرمایه مامون عباسی (813-833) در ایران شناخته شد. و در آنجا هم درست مانند پیدایش رستاخیز در اروپا، تاثیری قاطع داشت. آثار جالینوس، افلاطون و ارسطو به وسیله همه رهبران فكری ایران با پیگیری مطالعه شد. به علاوه، خلفای عباسی علاقه عمیقی به معارفدر جدی ترین شكل آن داشتند. (اطلبوالعلم ولو بالعین) سفارش پیامبر اسلام بود و بعد از عبادت، كسب معرفت مقدسترین كار تلقی می شد، كه حتی برایمان بی دلیل ترجیح داشت.

منصور عباسی (754-75) در تشویق علوم شركت جست و حمایتش از شعرا و فضلا پیدایش گروههایی برای مباحثات جدی را معمول ساخت. چنین تاسیساتی با علاقه مورد پذیرش قرار گرفت و راه موثری برای ایجاد و ترویج فرهنگ تازه شد. در سراسر اعصار اولیه اسلامی، با اینكه نبوغ ایرانی برای اداره امپراطوری اسلامی اهمیت اساسی داشت، شخصیت ملی خود ایران سترون و افسرده مانده بود. ولی در اثنای سده دهم ایران، شاعران، حكما، ریاضی دانان، منجمان، طبیعی دانان، مورخان، جغرافیدانان و لغت نویسان برجسته ای پرورد، كه اغلب درخشان و بسیاری شان دارای اعتباری بی‌همتا بودند و و همه با اصالت، شجاعت و ظرفیت فرهنگی فراوان، عصر ساسانی علی رغم كشمكشهای سخت و طاقت فرسا در ایران، دوران ادب و تمدن بود. بی‌شك در مقام مقایسه، همان عصر در اروپا دوران تاریكی به شمار می رفت.

بی شك مهمترین عنصر در آغازگری رستاخیز ملی ایران شاهنامه فردوسی بود كه در سال 1010 به اتمام رسید. این كتاب كه از بزرگترین حماسه های جهان است، بلافاصله به طور دائم در دلهای مردم راه یافت. از آ‎غاز پیدایش اسلام كه ایران آن را با علاقه پذیرفت، هیچ اثر هنری مستقلی را پیش از فردوسی نمی توان ذكر كرد. با اینكه عربی جایگزین فارسی شده بود، فردوسی منظومه خود را به شعر فارسی نوشت و به پاكسازی زبان از واژه های خارجی پرداخت و به آن شخصیتی تازه و نیرومند بخشید. او در تمام پنجاه هزار بیت شعرش بیش از نهصد و هشتاد و چهار عبارت عربی به كار نبرده و بقیه فارسی سره است. او نه تنها بهره گیری از زبانی نوسازی شده و با شكوه را احیاء كرد، بلكه كتابش اعتماد و میهن پرستی تازه‌ای پدید آورد. شاهنامه افتخارات گذشته ایران را بیان، سنت های آن را احیاء جشن های ملی را تجدید، احساسات ملی را تریوج و در عین حال آینده اش را پیشگوئی می كرد.

در این لحظه حساس از تاریخ ایران رسوم ملی نیروی جنبش چشمگیری یافت. فردوسی از طریق دستاورد خویش ذخایر ایران را به حركت در آورد.م او مقام بزرگترین شاعر ایران را داراست و نه تنها در غنای فرهنگی ملتش سهیم است.

مییل فطریشان به ریاضیات و علوم طبیعی را هم تشویق كرده. به این ترتیب روح استقلال معنوی و خلاقیت در سراسر ایران نفوذ می كرد و دستاوردهای این عصر می‌توانست كشور را برای از سر گذراندن مصایبی كه در راه بود رهبری كند.

فرمانروایان كه در میانشان فضلا و شعرای واقعی هم بود، در حمایت از شعرا، هنرمندان و فضلا با هم رقابت می كردند. حامی علم و ادب بودن وظیفه ای شاهانه تلقی می شد و نشانه با ارزش برای احراز مقام و قبول عامه بود.

كتابخانه های عصر گویای داستان فرهنگی با مشاركت وسیع است، كه در آن معرفت محترم شمرده می شد. صاحب بن عباد وزیر آل بویه كتابخانه بزرگی داشت با بیش از 000/200 مجله كتاب. هر مسجد یك مجموعه كتاب داشت و قاضیان گردآوری و حفظ آنها را تشویق می كردند. قاضی نیشابور خانه ای را همراه با كتابخانه برای استفاده خاص علمایی كه از آن شهر دیدار می كردند، اختصاص داد و حتی هزینه زندگی آنها را هم تأمین می كرد. یكی از معروفترین كتابخانه ها را عضدالدوله گرد آورد. و در بنای خاصی در شیراز جای داد. تالار طاق ضربی بزرگی به اطاق های متعدد باز می شد كه در آنها كتاب ها را در صندوق های مخصوصی نگهداری می‌كردند. فهرست منظمی برای آنها تنظیم شده بود. البته بقیه جهان اسلام هم در علاقه ایران به كسب معرفت سهیم بود، مثلاً ابن ندیم بغدادی از همه كتابهای شناخته شده در آن عصر اعم از اسلامی و غیر اسلامی، فهرست مفصلی تالیف كرد. این كتابخانه‌ها مورد استفاده وسیع و عاقلانه ای قرار می گرفت، درهای اغلبشان به روی همه استفاده كنندگان باز بود و تسهیلات- از جمله اعتباراتی برای قلم و كاغذ- تأمین می شد.

از این اوضاع و احوال یك عده، فضلا، علماء، طراحان و هنرمندان پدید آمدند كه در بسیاری زمینه ها به كامیابی های مهمی دست یافتند. در هر دو عصر آل بویه و سلجوقی برخی از بهترین منسوجاتی بافته شد كه تا كنون به دست آمده است. طرحهایی قوی و سنگین، با اصالت و برازندگی و تجسم نمایان و در عین حال فنون بافندگی بی همتا.

متخصصانی كه سفالگری این عصر و بیشتر كارهای نیشابور و سمرقند را دیده اند آنها را ظریف ترین آثاری می دانند كه تا كنون شناخته شده است. نیمه دوم سده نهم شاهد ظهور عده ای از دایره المعارف ها و تاریخهای عمومی، لغت نویسان و نحویانی بود كه به طور جدی برای تكمیل زبان به عنوان وسیله موثلر صراحت و ارتباط كار می‌كردند و بر رونق عصر جدید طلوع معرفت می افزودند.

هر یك از شاغل علمی موجب پیدایش متفكران بزرگی شده كه بسیاری شان در رشته های مختلف سرآمد بودند. رازی (ح 850-923) پزشك نامدار، چیزی فراتر از بزرگترین پزشك بالینی اسلام بود و در عین حال شیمی‌دان و فیزیك دانی بود كه تاثیرش در سراسر جهان اسلام منتشر شد و در عصر رستاخیز در اروپا نمایان گشت. لایق ترین همكاران او ایرانی بودند. یكی از آنان به نام دینوری در عین حال لغت نامه نویس، مورخ، گیاهشناس و منجم بود.

در سده دهم، طبری (838-923) مولف تاریخ موسیقی ده جلدی[1] كه حاوی اطلاعات تاریخی و حتی باستان شناسی با ارزشی است، یك زیج، صورالكواكب و برخی ابزارهای نجومی ابتكاری را به وجود آورد. حكما و مورخان كم آوازه‌تری هم بودند كه البته آثارشان در سطح والایی قرار داشت. ریاضیات و نجوم سخت تشویق می‌شد و در یك دایره المعارف ایرانی مربوط به سال (976) به نام مفاتیح العلوم به خوبی تلخیص شده بود و علمایی در رشته های مختلف شرحهای مشتركی تحت عنوان رساله های اخوان الصفا منتشر می كرد. در نیمه اول سده یازدهم فعالیت فكری به نقطه اوج خود رسید. در میان فضلای این عصر دو تن از بزرگترین دانشمندان جهان بودند كه به این عصر یك برجستگی جهانی بخشیدند این دو عبارت بودند از ابن سینا (980-1037) و بیرونی (مستوفی 1048).

شاید از این دو ابن سینا بزرگتر باشد- دارای آثار بیشتر، فراگیرتر، درخشان‌تر، جامع‌تر شخصیتی سازمان دهنده و خستگی ناپذیر بود. او ریاضیدان، منجم و شاعری مادرزاد بود كه در زمینه فیزیك كارهای درخشانی كرد. و از نخستین شخصیتهای برجسته جهان در زمینه پزشكی و رشته وابسته آن داروشناسی بود. او در مقام یك مرجع استناد پزشكی در سراسر اروپا سخت مورد احترام قرار گرفت و كتابهای پزشكی‌اش تا سده هفدهم در اكسفورد و مون پلید متنهای پایه بود.

در نیمه دوم سده یازدهم عمرخیام شاعر محبوب می زیست كه در عین حال فیلسوفی اصیل و ریاضیدانی بزرگ بود. او یازده نوع مختلف از معادلات در جد سوم را تشخیص داد. در سال 1074 تقویم تازه ای تنظیم كرد. با اینهمه هنوز به عنوان یك جبران برجسته شناخته می شود. یك شخصیت كاملاً متفاوت دیگر كه بر همان عصر تاثیر گذاشت، (غزالی 1038-1111) بود كه دارای قدرتی معنوی، احساساتی عمیق و ایثار محض بود. او در شاعری، حكمت و فقه شهرت داشت ولی بنا به عرف زمان اطلاعات مفیدی در برخی از علوم بدست آورد. و رسالاتی در باب اختر شماری و اصول اساسی نجوم نوشت. سلجوقیان كه طایفه ای ترك و ایرانی بودند، به این تمدن بسیار پیشرفته وارد شدند و رهبرانشان با فرهنگ ایرانی، كه به دست سامانیان و غزنویان در آسیای میانه ایجاد شده بود، تا حدی آشنایی داشتند. آنان می باید تا حدی تحت تاثیر شكوه و عظمت غزنوی قرار گرفته باشند، ولی روش زندگی سخت گیرانه‌شان و تثایر سازنده دشتهای زادگاهشان در آسیای میانه آنان را به شیوه‌ای نیرومندتر و كم بضاعت تر معتقد ساخته بود.

سلجوقیان به رهبری طغرل بیك (1031-63) در جنگ های متعدد سالهای (1037-51) ایران را گشودند. بقایای دولت آل بویه را بر انداختند. و سلسله سلطنتی مهمی تاسیس كردند كه در تاریخ كمتر نظیری داشت.

آلپ ارسلان، ملكشاه، سلطان سنجر همه مردانی صمیمی و جدی بودند. كه برای حكومتی توام با عزت زاده شده بودند.

معماری سلجوقی

قدرت و نجابت معماری سلجوقی بی شك به بهترین صورتی در مسجد جامع اصفهان تجلی كرده، كه یكی از بزرگترین مسجدهای جهان است. اصفهان از اوایل اسلام به خاطر در مركز قرار داشتن و زیبائی های طبیعی اش مستعد بزرگ شدن بود و ناگزیر مسجد جامعش می باید بزرگ می شد. مسجد جامع اصفهان، به عنوان یك بنای با شكوه در شهری كه در اعصار كاملاً مختلف و در دوران فرمانروایان متعدد به پایتختی برگزیده شد، كاملاً سلجوقی نبود، ولی آن بخشهایی كه از عصر سلجوقی است، حتی امروز هم شكوه عمده آن است. در بیت ساختمان كاملاً متمایز آن بیش از 800 سال از معماری ایران هویداست وتاریخ آن از سده یازدهم تا هجدهم را در بر می گیرد. در عمر طولانی آن بارها جنگ پیش آمده و بارها آسیب دیده و بازسازی شده و چیزی نمانده كه ویران شود. با اینهمه، مسجد بر جای است و همه تریباسی كنند. آن كه همگی هنوز كاملاً خوانده نشده، اطلاعات خوبی درباره شكلهای عالی آن به دست می دهد.

یك حیاط چهار ایوان (60*70متر) به وسیله رواقها و دهلیزهای روباز دو طبقه كاشیكاری یا آجر نخودی احاطه شده است. یك ایوان دراز كه به ویژه كاشیكاری آراسته‌ای دارد، به یك شبستان گنبددار باز می شود كه بنا بر كتیبه‌اش به زمان نظام‌الملك در آغاز پادشاهی ملكشاه (سال 1072 و تقریباً به یقین پیش از سال 1075) ساخته شده است. (شكل 105-108، 110)

ولی برخی از بناهای قدیمی تر را هنوز می توان دید و احتمال دارد كه قسمت زیرین این مسجد از اواخر سده دهم باشد. این اطاق، فضادار و عالی با عظیمتی خیره كننده- گنبد عظیمی را نگهداشته، به قطر 17 متر كه بر روی گوشواره های سه بره قرار دارد. (شكل آنها گسترش سبك بقعه دوازده امام یزد مربوط به عصر آل بویه است). گوشواره ها به نوبه خود بر روی پایه های قطور استوانه ای قرار گرفته كه بالایشان گچ‌بری های متكائی سبك عباسی و مسلماً مربوط به زمانی پیش از ساختمان خود گنبد بوده است. (شكل 118) مسجد را رواقها و شبستانهای پوشیده از اقسام طاقهای آجری گنبد مانند احاطه كرده كه برخی دارای دنده و شبكه پشت بند مستقل به شیوه گوتیك است. (این حاكی از امكان یك رابطه همكاری است) شكل 119

اغلب این طاقها روی ستونهایی است كه تاریخ شان از پیش از سلجوقی تا عصر متفاوت است. همه ایوانها در عصر سلجوقی بازسازی یا تجدید آرایش شده است. نشان می دهد كه نقشه اصلی بنای مجسد در عصر سلجوقی قبلاً آماده بوده است.

ایوان شمال غربی كه از بیرون یك بنای راه راه است. از داخل باستونهای بزرگی (احتمالاً از سده هجدهم، چون تجدید تزئینات دارای تاریخ 1744 است). پرشده سایر اجزای مهم مجموعه مسجد جامع شامل یك شبستان طاق ضربی (ح 48*25متر) است كه در سال 1447 ساخته شده و بیشتر بدون تزئینات است. اطاقی با محرابی عالی از اوایل سده 14 مربوط به الجاتیو و مدرسه ای كه در سال 1366 ساخته شده و دارای یك طاق عرضی و ایوان ورودی جالب است.

ولی اینهمه تنها بخش هایی از یك بنای بزرگ و تودرتوست كه توصیف شان در این مختصر نمی گنجد. از لحاظ زیبائی، مهمترین واحد مسجد جامع گنبد كوچك ولی عالی شمالی معروف به گنبد خركاست. از سال 1088 كه درست در نقطه مقابل محراب قرار دارد. این شاید كامل ترین گنبد ساخته شده است. وقار و قدرت به یاد ماندنی گنبد مربوط به ابعادش نیست (با 20 متر بلندی و 10 متر قطر)، بلكه ناشی از طرح آن است. همه جنبه ها با دقت زیاد بررسی شده و در حد كمال یك غزل در یك كل كاملاً جوش خورده است. از لحاظ مكانیكی با ضرورت های ریاضی یك گنبد كمال مطلوب برابری می كند.

و در نقاط حساس به حد دقتی رسیده است كه همتای آن است. در هر گوشه چهار طالقچه هلالی باریك با ستون ه های نبشی دنباله گوشواره ها را به سمت پائین تشكیل می دهد. از سطح كف، این ستون چه ها چشم را با سرعت متوجه گوشواره‌های سه پره می كند. خود گوشواره را قوس بزرگتری احاطه كرده كه همراه با قوسهای مشابه طول دیواره های جانبی یك حلقه هشت گوش از قابهای كم عمق را نگهداشته و با پایه گنبد یكی شده است. همه شكل های قوسی از جمله گنبد دارای یك بدنه است و عنصر كلیدی یا نقشی را تشكیل می دهد كه از گوشه ها آغاز می شود. با جامعیتی متوالی یك عنصر را در میان دیگری فرا می گیرد تا آنكه كثرت آنها به تحلیل می رود و به گنبد می رسد- نتیجه نامنتظر حركت مختلط به سوی بالا. بدین سان گنبد نقطه اعتلای یك جریان نیروی عمود روست. یك چنین توالی طبیعی و منطقی از شكلهای یكسان كه با دقت تصریح شده به این فضا چنان یكپارچگی و وحدت كاملی می‌بخشد كه آن را به اندازه هر چیزی در معماری ایرانی موثر می سازد.

رنگ مفرغی آرام آجر تنها با حاشیه های تزئینی دودی و سفید جلوه گر می شود و بر حالت موقر آن می افزاید. ولی احساس تمامیت محص از كمال خود شكل ناشی می‌شود. این گنبد تك جداره قریب 900 سال بدون یك ترك خوردگی در كشوری زلزله خیز دوام آورده و شاهدی است بر «ریاضیات دقیق و مكانیك بی عیب» معمار عصر سلجوقی. آن هم مانند گنبد قابوس «به خاطر ابدیت ساخته شده است».

فایل ورد 51 ص


مطالب دیگر:
📝بررسی قاچاق محصولات کشاورزی و قاچاقچیان آن و راهکارهای موجود📝برآمدن صفويان، نگاهی به تاریخ از شيخ صفي‌الدين تا شيخ ابراهيم📝آشنایی با بناهاي تاریخی تركيه و استانبول و آنتالیا📝آشنایی با سیستم انتقال قدرت و اجزای آن و بررسی محدود‌یت در سیستم های انتقال قدرت و راهکار های📝آشنایی با معماري ارگانيك و معماران نامدار آن و نمونه هایی از معماری ارگانیک📝آشنایی با نورد کاری و طراحي و طبقه بندي دستگاه هاي نورد و نحوه انجام آن📝آشنایی با شيطان‌پرستي و انواع و رویکردها و مبدا آن📝نرخ برخی خدمات و هزینه ها سال 1389 مصوب کمیسیون نظارت📝آشنایی با سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار و مبانی و مزایای آن📝بررسی تاثير و کمبود عناصر مختلف بر مركبات و علايم كمبود آنها و بررسی کمبود پتاسیم📝آشنایی با استان گیلان و جاذبه ها، فرهنگ، طبیعت و ... آن📝آشنایی با اسيلوسكوپ و اجزا و نحوه کار آن📝آشنایی با نحوه کارکرد کنتورهای دیجیتالی و بررسی تفاوت آنها با کنتورهای مکانیکی📝آشنایی با ربات های امدادگر انواع آنها📝آشنایی با تخت جمشید و کاخ ها، آرامگاه ها و سنگ نبشته های آن📝آشنایی با S PLUS و شرخ داده ها و ارزیابی توزیع، تحلیل واریانس، پیشرفت چندگانه و تغییر تک📝آشنایی با تاریخ و امپراطوری بیزانس و سیر تحولات تاریخی آن📝آشنایی با نانو لوله های کربن و انواع و خواص آنها و بررسی ارتعاشات در نانولوله هاى كربنی📝آشنایی با انواع ربات ها و برخی اجزای آنها📝نگاهی به مسجد جامع تاريخي محمديه و مسجد نظام مافی و پلانهایی از مساجد شهرنائین📝آشنایی با آپ امپ و انواع تقویت کننده ها و انواع مدارهای آن📝آشنایی با موتورها، سیرتحولی، انواع، ساختمان و کاربرد آنها📝بررسي وارائه نحوه استقراريك سيستم مديريت كيفيت براساس الگوي ايزو 9001 دريك محيط آموزشي📝آشنایی با علم ژنتیک، تاریخچه، تقسیم بندی و مهندسی ژنتیک و بررسی ارتباط آن با سایر علوم📝آشنایی با معماري اسلامي امامزاده هاي قم